• تمامی اماکن ورزشی برای برگزاری #کنکور در اختیار #وزارت_علوم قرار گرفت

    با دستور وزیر ورزش و جوانان تمامی اماکن ورزشی برای برگزاری کنکور سراسری در اختیار وزارت علوم قرار گرفت/فارس