• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/05/11 ساعت 10:26

    رئیسی خطاب به روسای بانک‌ها:

    اعتبارسنجی در دریافت وام را افزون کنید، اینطور نباشد که کسی #وام بگیرد و در جایی غیر از تولید مصرف کند و یا بدهی را تادیه نکند