• سید محمد حسینی   Hosseiniseyed1@

    1399/05/11 ساعت 18:17

    صدور ویزای کشورها از اختیارات حاکمیتی همان کشور است و از این جهت ما مسئولیتی نداریم از سوی دیگر صدور ویزا برای اتباع کشورها ، تابع شرایط کرونا در کشور مبدا است.چون دغدغه شما هموطنان را دیدم به عنوان همدردی تلاش میکنم نگرانی را به گوش مقامات کشور امارات برسانم.الباقی عنایت خداست.