• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/11 ساعت 18:40

    اگر قرنطینه به صورت رسمی اعلام نمی‌شود ای کاش خودمان به خودمان رحم کنیم؛ تا جایی که می‌شود دورکاری کنیم، از خانه خارج نشویم و اگر برای مسایل ضروری از خانه بیرون می‌رویم از ماسک استفاده کنیم.