• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1399/05/11 ساعت 18:48

    آیا می‌توان به واکسن روسی کرونا دلخوش بود؟
    مینو محرز در رابطه با واکسن روسی کرونا گفت: «متاسفانه محصولاتی که روسیه به عنوان واکسن کرونا تولید کرده، هنوز مورد تأیید مراجع بین‌المللی قرار نگرفته است.» محرز با بیان اینکه برای قبول موفقیت یک …
    donya-e-eqtesad.com