• رحمان قهرمان پور   RGhahremanpour@

    1399/05/11 ساعت 18:08

    حرف #ترامپ درباره اینکه چهار سال قبل #اوباما را شکست داد و باز هم شکست می‌دهد تلاش کمپین اوست برای اینکه نشان دهد او خارج از حلقه قدرت (outsider) و لذا مظلوم و تنهاست . او می‌خواهد رقیب را از #بایدن به مجموعه‌ای از صاحبان قدرت تغییر دهد و دوباره بشود قهرمان داستان چهار سال قبل.