• علی صابری تولّایی   AliSaberiT@

    1399/05/11 ساعت 18:21

    بازداشت که صحت ندارد اما شکایت و احضار و «گفتگوی دوستانه!!»دادسرای ویژه با طلاب منتقد به عنوان سند افتخار آقایان منتظری(رئیس دادگاه ویژه) و رئیسی(دادستان) ثبت در یادها. چند وقت قبل هم طلبه شریفی با شکایت دانشگاه الزهراء و به خاطر حمایت از مردم ده‌ونک به ویژه قم احضار شد