• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1399/05/11 ساعت 18:30

    با اعلام نظر رهبر انقلاب و ایه الله سیستانی، آنها که عزاداری‌های خیابانی را دنبال می‌کردند دو دسته می‌شوند:
    عده‌ای که مراسم را یک عمل دینی ومذهبی می‌دانند.آنهاپروتکل رعایت می‌کنند.
    عده‌ای مقاومت می‌کنند، آنها که دکان کربلا و‌عاشورا باز کرده بودند.
    وامان از دکانداری دینی!