• اقبال شاکری   eghbalshakeri@

  1399/05/11 ساعت 18:28

  وزیر محترم و دغدغه‌مند بهداشت
  خدا قوت
  لطفا به صورت قاطع ورود و تعیین تکلیف کنید.
  نمایندگان مجلس، در مسیر رفع نگرانی جوانان و خانواده‌ها، حامی تصمیم صحیح و قاطع شما هستند.


  @saeednamaki