• مجله امضا شده توسط جابز در یک‌ حراجی ۱۶ هزار دلار فروخته شد
    نسخه‌ای از جلد مجله Fortune مربوط به سال ۱۹۸۹ که تصاویر استیو جابز را در دوران جوانی نشان می‌دهد، روز گذشته در جریان مزایده‌ای در آمریکا با قیمت ۱۶۶۳۸ دلار خریداری شد.
    https://dgto.ir/۱si۵