• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/11 ساعت 18:46

    باور کنیم جان خود و عزیزانمان ارزش تحمل تنهایی، دلتنگی، سختی کار در خانه و شستشوی مداوم دست‌ها را دارد.