• ۳ بازیکن #تیم‌ملی فوتبال جوانان ایران با مثبت اعلام شدن تست #کرونا خود مجبور به ترک اردوی این تیم شدند.

    فردین رابط، سعید آهنی و عارف محمد علیپور سه بازیکن کرونایی هستند که البته در حال حاضر بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشند به قرنطینه رفته‌اند