• حسین فروتن   hforootan@

  1399/05/11 ساعت 16:57

  #اسنپ رو با #آپ شارژ کردم
  در لیست تراکنش‌های اپلیکیشن هم نوشته موفق
  اما اسنپ رو شارژ نکرده.
  پشتیبانی میگه برو از بانک پیگیری کن.
  بانک کیه این وسط؟
  هر چی میگم در اپلیکیشن خودتان هم‌چنان نوشته موفق.
  میگه نه اون قبول نیست
  @Asan_Pardakht