• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1399/05/11 ساعت 18:30

    ایرانیان در تیرماه چه قدر از #تلگرام استفاده کردند؟
    روند نزولی استفاده از تلگرام متوقف شد

    در حالی که در ماه‌های گذشته استفاده از تلگرام روندی نزولی به خود گرفته بود، در ماه تیر این روند متوقف شد و شاهد افزایش نسبی (حدود ۵درصد) استفاده از تلگرام در این ماه بوده‌ایم.