• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/05/11 ساعت 23:09

    هر چند خوشبین نیستم اما چون همیشه امیدوارم به پاسخ؛پاسخی از سمت آنانی که در تمام این سال‌ها تصمیم‌گیر بوده‌اند و اکنون،موسم پاسخگویی فرا رسیده است.پاسخ هم اگر ندهند جای دوری نمی‌رود،فقط برای مردم،حقیقت آشکارتر،فساد عیان‌تر و خط‌وربط‌ها روشن‌تر می‌شود/۱۱
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق