• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/11 ساعت 18:45

    بنی اعضای یکدیگرند …
    با یکدیگر همراهی کنیم؛ برای دورکار شدن، برگزاری جلسات آنلاین، چشم‌پوشی از دورهمی‌های خانوادگی و رضایت دادن به تماس‌های تصویری، تحمل گرما و ماسک و دقت در ضدعفونی کردن وسایلی که از خانه بیرون می‌بریم و می‌آوریم، خرید آنلاین، جلوگیری از خرج‌های غیر ضروری و …