• جعفر خیرخواهان   kheir_jafar@

    1399/05/11 ساعت 18:26

    یکی از رشته‌هایی که دوره احمدی‌نژاد توهم‌زده باپول نفت رونق گرفت وانجمن داشت و عضوگرفت و دهان مسولان برای«ایران آینده» رابه آب انداخت، آینده‌پژوهی وآینده‌نگری بود
    اگر نگاهی به پیش‌بینی‌های ۱۰سال پیش آنها درباره ایران فعلی بکنیم، بادیدن نتایجش متعجب، متاسف یا ازخنده روده‌بر میشویم