• فوت ۳۴۰۷ بیمار #کرونا در جهان در ۲۴ ساعت اخیر

    در شامگاه شنبه اول اوت ۲۰۲۰ هند با ۸۵۲ فوتی، مکزیک با ۶۸۸ فوتی، آمریکا با۵۳۱ فوتی، برزیل با ۲۲۱ فوتی، ایران با ۲۱۶ فوتی، روسیه با ۹۵ فوتی، بولیوی با ۸۳ فوتی، شیلی با ۷۶ فوتی، انگلیس با ۷۴ فوتی و عراق با ۶۴ فوتی اول تا دهم جدول شدند.