• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/05/10 ساعت 21:29

    کولبری، در حکم پذیرش خطر مرگ است و خطرش را تنها کسانی می‌پذیرند که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند مثل پسری که تابستان۲ سال پیش وقتی که از طرف روزآروز برای ساخت مستند قاطرچی رفته بودیم بهم گفت: «اگر شبی ٣ نفر از ما را هم بکشند مجبوریم بازم به کولبری کنیم»
    #کولبر_نکشید