• موضوع جدی‌تر شد. افلاطونی مدیرکل حقوقی #سازمان_جنگلها در مصاحبه با لیلا مرگن خبرنگار #روزنامه_شرق تایید نموده صرفا ۱۲۰ من محلی در #دماوند وقف شده ولاغیر در صورت این موضوع سندهای وقفی سنتی برای کل دو پلاک حسب بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال است.