• بی‌تدبیری نهایتی ندارد. وزارت‌صنعت، در نامه‌ای که به بیرون درز کرده، دستور داده ۶۰هزارتن شمش فولاد را، خارج از بورس‌کالا، به متقاضیان نامعلومی واگذار کند. دولت حالا دست در جیب بخش خصوصی و سهامداران بورس کرده و رانت توزیع می‌کند. #بورس #بورس_کالا #رانت #فساد #فولاد #فخوز