• رییس دفتر رییس‌جمهوری گفته دولت برای کمک به مستاجران ۲۰هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های کشور قرار داده است تا به متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۳ درصد پرداخت کند.
    #مستاجر
    #وام
    #مسکن