• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/05/08 ساعت 15:35

    با وییز مسابقه گذاشتن که حالش رو بگیرن. هر مسیر وییز میگه یه راه دیگر میروند. در سه نوبت تغییر مسیر یکی درست بود و زمان کاست. تا ادامه باید ببینم کی برنده است.
    هوا گرم و کولر خاموش
    #اسنپ