• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/07 ساعت 21:10

    امروز خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با مجری پروژه«ذائقه سنجی کاربران شبکه‌های اجتماعی»یا«ذکاوت» منتشر کرده است. او گفته ارایه گزارش‌ها و بولتن‌های تحلیلی حاصل از سامانه ذکاوت به مسوولین ذیربط در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان فضای مجازی با هدف ایجاد نظارت و درک بهتر …انجام می‌شود.