• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

    1399/05/06 ساعت 15:46

    تمامی چالش‌های دنیا همچون راه حل هایشان به هم پیوسته‌اند. اگر نظام‌های غذایی و کشاورزی پایدار را ارتقا دهیم: ⬇️تعداد افراد فقیر و گرسنه را کاهش خواهیم داد ⛈️به مبارزه با #تغییرات_اقلیمی کمک خواهیم کرد 🌱منابع طبیعیمان را حفظ خواهیم کرد 👈 http://bit.ly/۲veXorS #SDGs