• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/05/05 ساعت 22:47

    دوگانه«شاخص دولت-شاخص ملت» در #بورس یعنی در دوره بازدهی ۵۰٪ شاخص کل بورس طی تیر ماه،شاخص هم‌وزن بورس حتی نصف آن هم بازدهی نداشته است.در محاسبه شاخص هم‌وزن، وزن همه نمادها یکسان است و با محاسبه میزان عقب ماندن آن از شاخص کل، میتوان نتیجه #حمایت از نمادهای بزرگ بورس را دید.