• هاتف خرمشاهی   hatef54@

    1399/05/05 ساعت 23:36

    دکتر سرائیان@RasoulSaraeian از معدود مدیران ملی است که برمبنای برنامه حرکت می‌کند. بعد از اجرای موفق ره نگاشت تحول مخابرات و #بیستون که برنامه تحول دیجیتال فاوای کشور بود به درستی #فولاد را به عنوان پیشران صنعت کشور انتخاب کرده است. خدا را شکر می‌کنم که نسل این مدیران منقرض نشده