• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/05/04 ساعت 14:39

    آقای راننده اسنپ ماسک فرسوده ریش ریش شده استفاده میکند. دو احتمال وجود دارد. هزینه زیاد ماسک و اجبار استفاده یا صرفه جویی بی مورد خطرساز!
    ایکاش #اسنپ درصد اندکی از سهم خود را برای خرید ماسک به راننده هایش بدهد و از آنها بخواهد هر روز ماسک خود را تعویض کنند.