• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1399/05/04 ساعت 11:45

    شماره ۱۸۹ شنبه منتشر شد

    در این شماره محمد حسین‌پور، مدیرعامل مگنت در گفت‌گو با شنبه از بزرگترین مسئله در حوزه استارت‌آپی به لحاظ #تبلیغات و وصل نشدن محصول‌شان به مخاطب می‌گوید.@MagnetAdService

    دریافت این شماره:
    https://shop.shanbemag.com/product/۱۸۹/