• اگر بشر به انتشار #گازهای_گلخانه‌ای به روندکنونی ادامه داد، احتمالا تا پایان قرن خرس‌های قطبی تنها در جزایر ملکه الیزابت در #کانادا باقی می‌مانند
    حتی اگر روند انتشار به شکل ملایمی کنترل شود، تا سال ۲۰۸۰ بخش زیادی از جمعیت خرس‌های قطبی در قطب شمال با نارسایی تولید مثل روبرو میشوند