• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/05/02 ساعت 01:11

    ۲۸۷ماه حضور در روابط عمومی که ۹۲ماه ان در سمت رئیس روابط عمومی بودم دیروز به پایان رسید. پله‌های ارتقای سازمانی را یکی یکی طی کردم و یک شبه و با سفارش کسی مدیر نشدم و همیشه عاشق کارم بودم. دیگر وقت ان است بیشتر برای خودم و خانواده وقت بگذارم. ادامه …