• مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ #تورم ماهانه در تیر۹۹ به ۶٫۴درصد رسیده. می‌دانید این یعنی چه؟ یعنی اگر طی ۱۲ماه سرعت رشد قیمت‌ها مثل ماه گذشته باشد، تورم سالانه از ۱۱۰ درصد هم می‌گذرد!