• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/04/31 ساعت 11:14

    زیان انباشته ۳خودروساز بزرگ کشور در پارسال به اندازه کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده امسال رسید.‌
    آنها که به هر بهایی حتی توزیع #رانت دست از #حمایت برنمیدارند در جریان باشند که زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و پارس #‌خودرو به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.(کدال-دنیای‌اقتصاد)