• افزایش #وام ضروری #بازنشستگان کشوری از ۷ به ۱۰ میلیون تومان

    معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری:
    نوبت چهارم از مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری به میزان ۱۰ میلیون تومان خواهد بود که تا پایان هفته به حساب متقاضیان واجد شرایط واریز خواهد شد./ایرنا