• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/30 ساعت 21:31

    جانباختگان مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۷ نفر بودند.
    فکر کنم آقای رییس جمهور زیر لب می‌گوید چرخ اقتصاد بچرخه … علی برکت الله