• حسین امامی   Meshkan2@

    1399/04/30 ساعت 20:26

    قرص معمولی ضد آلرژی تلفست دیگه گیر نمیاد.دکتری به من جایگزینش نئوتادین معرفی کرد که خواب آور هم نیست. ولی با این تحریمها و کمبود تامین ارز برای داروهای وارداتی و وحشی‌تر شدن کرونا، روزهای سخت‌تری خواهیم داشت. خدایا خودت به مردم ایران کمک کن.