• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/29 ساعت 14:21

    این اعتماد به نفس یا تفکر درست و قطعی نیست که فکر کنید اتفاقی برای شما نمی‌افتد یا هرگز ناقل نخواهید بود که کسی را مبتلا کنید. این حماقت است. ابتلا شدن و مبتلا کردن دیگران ساده است. یک درصد احتمال بدهید ممکن است جان خود و اطرافیانتان به خطر بیفتد …