• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1399/04/28 ساعت 23:26

    پنجاه شرکت برتر از جهت #نوآوری در سال ۲۰۲۰ The ۵۰ Most #Innovative Companies of ۲۰۲۰ نکته جالب در این لیست رشد بسیار زیاد شرکتهای چینی مثل هواوی (رشد ۴۲ رتبه‌ای)، علی بابا (رشد۱۶ رتبه‌ای) است! منبع: @VisualCap https://www.visualcapitalist.com/top-۵۰-most-innovative-companies-۲۰۲۰/ https://t.co/R۱L۰yvnJuA