• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/04/25 ساعت 14:48

    شرع و قانون، حتی در قبال احراز قطعی تحقق جرم محاربه نیز حکم به قطعیت اعدام نمی‌دهند و مجازات‌های دیگر را نیز ممکن می‌دانند.
    #اعدام_نکنید