• کیانوش جهانپور   drjahanpur@

    1399/04/25 ساعت 18:09

    گرچه این دارو در لیست دارویی کشور نیست، اما برخی همکاران آن را تجویز می‌کنند و معتقدند که در برخی بیماران اثربخش است، روز گذشته این دارو را به اندازه کافی توزیع کردیم و هفته آینده اولین #تولید_ملی این دارو هم عرضه خواهد شد و کمبودی در این زمینه هم نخواهیم داشت.