• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/04/25 ساعت 11:54

    سازمان هواپیمایی کشور با دستکاری پرونده،امحای مدارک و اصرار تکراری بر اشتباه خلبان پرواز تهران_طبس سعی در تبرئه کردن متهمان داشت،آخرین جلسه رسیدگی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و قبل از شروع جلسه تلفن همراه بازپرس پرونده را گرفتند تا مبادا صدایی ضبط شود.
    #دستکاری_در_پرونده_سقوط