• هوالباقی درگذشت ناگهانی مرحوم عیسی جعفری نماینده خدوم مردم بهار و کبودرآهنگ موجب تأسف و تأثر گردید. این مصیبت وارده را به مردم حوزه انتخابیه، همکاران و بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن صالح مؤمن حشر با ائمه اطهار و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم علی آذری