• حسین فروتن   hforootan@

  1399/04/24 ساعت 15:45

  #اسنپ گرفتم مسیر خیلی دور ۵۰ تومن
  به راننده میگم اگر یه پنجاه تومنی از جیبت افتاده بود
  می‌رفتی این همه راه برش داری؟
  بنده‌خدا در فکر فرو رفته و هم‌چنان سکوت سنگینی حکم فرماست.
  خدایا غلط کردم