• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/04/23 ساعت 23:22

    #وام کرونا | تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونا به کسب و کارها اختصاص یافته است