• #وام تکمیلی یک میلیون تومانی برای اقشار آسیب پذیر

    سخنگوی تسهیلات حمایتی #کرونا گفت: برای چهار میلیون خانوار آسیب‌پذیر پیامک واریز وام تکمیلی یک میلیون تومانی ارسال شده است که متقاضیان باید درخواست خود را به سرشماره ۶۳۶۹ بفرستند./ایرنا