• رسانه‌های #کانادا گزارش دادند دوم ژوئیه فردی با یک کامیون به در خانه #جاستین_ترودو، نخست وزیر کانادا، کوبیده و او را به مرگ تهدید کرده است.

    مهاجم، کوری هورن نام دارد و پیش‌تر سرباز ذخیره در گردان تکاوران کانادا بوده.او که پس از این حادثه دستگیر شد،هنوز انگیزه‌اش اعلام نشده است.