• حسین فروتن   hforootan@

  1399/04/16 ساعت 15:03

  راننده #اسنپ میگه کرونا برکته
  آیت الهی است.
  میگم فازت چیه؟
  میگه دو تا برادرزاده‌ام
  بدون خرج عروسی رفتن سر زندگی‌شون.
  چی از این بهتر می‌شد؟