• ستاره‌شناسان برای اولین بار نور برخورد دو سیاهچاله را کشف کردند

    برای اولین بار ستاره‌شناس‌ها بر اساس داده‌های رصدخانه‌ی LIGO، موفق به رصد نور حاصل از برخورد دو سیاهچاله‌ی دوردست شدند.

    https://zoomit.ir/۲۰۲۰/۷/۳/۳۶۰۱۴۸/astronomers-detect-blackhole-merger-light/…