• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/12 ساعت 13:16

    اولین ویژه‌نامه روز جهانی شبکه‌های اجتماعی را هم ما همان سال در روزنامه فناوران منتشر کردیم. گمانم اولین و آخرین بود.