• عزت اله پوریان   Poorian3@

    1399/04/12 ساعت 13:04

    ظاهرا امین حیایی بخاطر بازی در فیلم‌های ضد مردمی، از طرف کارگردان‌ها پیشنهاد کار نداره و ناگزیر وارد تبلیغات تلویزیونی شده، این وسط کار مدیر #تبلیغات و بازاریابی بیژن جالبه
    سر #بیژن ببچاره رو زیر آب نکنه شانس آورده.